Kursy

Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom zawodowym kadry wykładowej, Centrum Języka Angielskiego OXFORD w Kościerzynie oferuje swoim słuchaczom kompleksową ofertę usług językowych. Posiadamy kursy języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych i poziomów znajomości języka.

Oferujemy kursy specjalistyczne, branżowe skierowane do firm i korporacji, w ramach których wykorzystujemy słownictwo niezbędne do pracy. Kursy dopasowane są w sposób elastyczny do wymagań i oczekiwań grupy. W prowadzonych zajęciach rozwijamy umiejętności językowe m.in. z branży medycznej, biznesowej, spedycyjnej czy też prawniczej.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w nowoczesnych pracowniach językowych. Poza sprzętem audio-wizualnym dysponujemy również najwyższej klasy materiałami dydaktycznymi.

Kursy języka angielskiego są przyjemne

Uczniowie są kwalifikowani do grup na podstawie testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem, który diagnozuje poziom zaawansowania językowego i opiniuje rodzaj grupy językowej, do której słuchacz powinien trafić. Wszyscy klienci są dopasowani do grup, również pod względem wiekowym tak, by nie budować dodatkowych barier i rozbieżności pomiędzy poszczególnymi etapami nauczania. Słuchacze znajdując się we właściwej grupie wiekowej czują się komfortowo i efektywnie rozwijają swoje zdolności językowe.

Centrum Języka Angielskiego OXFORD ściśle współpracuje z rodzicami uczniów. Dwa razy do roku organizowane są spotkania z rodzicami (wywiadówki) mające na celu przekazanie informacji o osiąganych wynikach nauczania oraz realizacji programu dydaktycznego. Rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy oraz ocenić, na jakim etapie jest i jaką wiedzę posiada uczeń. Dodatkowo systematycznie kontaktujemy się i informujemy rodziców o występujących problemach, bądź nieobecnościach.

Wraz z końcem roku szkolnego i ukończeniem danego poziomu nauczania, słuchacze otrzymują certyfikaty zaświadczające odbycie nauki oraz ocenę osiągnięć.