Kursy

Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom zawodowym kadry wykładowej, Centrum Języka Angielskiego OXFORD w Kościerzynie oferuje swoim słuchaczom kompleksową ofertę usług językowych. Posiadamy kursy języka angielskiego dla wszystkich grup wiekowych i poziomów znajomości języka.

Oferujemy kursy specjalistyczne, branżowe skierowane do firm i korporacji, w ramach których wykorzystujemy słownictwo niezbędne do pracy. Kursy dopasowane są w sposób elastyczny do wymagań i oczekiwań grupy. W prowadzonych zajęciach rozwijamy umiejętności językowe m.in. z branży medycznej, biznesowej, spedycyjnej czy też prawniczej.

Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w nowoczesnych pracowniach językowych. Poza sprzętem audio-wizualnym dysponujemy również najwyższej klasy materiałami dydaktycznymi.

Kursy języka angielskiego są przyjemne

Uczniowie są kwalifikowani do grup na podstawie testu jak i rozmowy kwalifikacyjnej z lektorem, który diagnozuje poziom zaawansowania językowego i opiniuje rodzaj grupy językowej, do której słuchacz powinien trafić. Wszyscy klienci są dopasowani do grup, również pod względem wiekowym tak, by nie budować dodatkowych barier i rozbieżności pomiędzy poszczególnymi etapami nauczania. Słuchacze znajdując się we właściwej grupie wiekowej czują się komfortowo i efektywnie rozwijają swoje zdolności językowe.

Centrum Języka Angielskiego OXFORD ściśle współpracuje z rodzicami uczniów. Dwa razy do roku organizowane są spotkania z rodzicami (wywiadówki) mające na celu przekazanie informacji o osiąganych wynikach nauczania oraz realizacji programu dydaktycznego. Rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy oraz ocenić, na jakim etapie jest i jaką wiedzę posiada uczeń. Dodatkowo systematycznie kontaktujemy się i informujemy rodziców o występujących problemach, bądź nieobecnościach.

Wraz z końcem roku szkolnego i ukończeniem danego poziomu nauczania, słuchacze otrzymują certyfikaty zaświadczające odbycie nauki oraz ocenę osiągnięć.


Oferta

Prezentujemy Państwu ofertę kursów języka angielskiego w Centrum Języka Angielskiego OXFORD w Kościerzynie.

Rok Szkolny podzielony jest na dwa semestry. Płatność może być semestralna (2 wpłaty), lub kwartalna (4 wpłaty). Terminy płatności wymienione są poniżej.

Cena kursu obejmuje:

  • opłatę za zajęcia
  • podręcznik i zeszyt ćwiczeń
  • materiały dodatkowe

Zniżki:

Zniżki przysługujące słuchaczom:

  • Rodzinne (rodzeństwo, małżeństwo, rodzice) - 5%
  • Kontynuacja nauki:
  • po pierwszym roku: 3%
  • po kolejnym roku: 5%

Poszczególne zniżki nie łączą się i są uznawane tylko w sytuacji terminowo realizowanych wpłat.

Odbiorca wpłaty:

Centrum Języka Angielskiego Oxford
Aleksander Zięba
ul. Sienkiewicza 14
83-400 Kościerzyna

Numer konta bankowego:
Bank Pekao SA
64 1240 3783 1111 0010 2651 4236

Ceny na rok szkolny 2017-2018

Rodzaj kursu, poziom Kwartalnie (4 wpłaty) Semestralnie (2 wpłaty)
Uczniowie klas 1-3 Szkoły podstawowej (60 zajęć x 50min)
Wszystkie poziomy 255zł 470zł
Uczniowie klas 4-6 Szkoły podstawowej (60 zajęć x 70min)
Wszystkie poziomy 340zł 640zł
Młodzież gimnazjalna, licealna (60 zajęć x 90min)
Beginner 405zł 770zł
Elementary
Pre-Intermediate 415zł 790zł
Intermediate
Upper-Intermediate
Młodzież gimnazjalna, licealna, kursy przygotowawcze
FCE 425zł 810zł
CAE
Dorośli, grupy zorganizowane
kursy specjalistyczne Ceny ustalane indywidualnie
Zajęcia indywidualne 50 minut
wszystkie poziomy
75zł/godz
Wszystkie podane ceny są cenami brutto

Terminy płatności:

2 opłaty semestralne 4 opłaty kwartalne termin płatności:
1 wpłata 1 wpłata 06.10.2017r.
2 wpłata 24.11.2017r.
2 wpłata 3 wpłata 19.01.2018r.
4 wpłata 30.03.2018r.