Oxford Junior

Oferuje zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, w 12 osobowych grupach. Każde dziecko wyposażone jest w zestaw ćwiczeń i podręczników oraz dodatkowe przybory stanowiące Wyprawkę Juniora.

Organizując zajęcia dla tej grupy dzieci, wyszliśmy z założenia, iż nauka języka obcego ma sens wówczas, gdy dziecko opanuje w znacznym stopniu system fonologiczny języka rodzimego. Dlatego też nie prowadzimy zajęć dla trzy i czterolatków. Działając w ten sposób wyrażamy troskę o prawidłowy rozwój dziecka. Tylko dzięki harmonijnemu rozwojowi, dziecko ma szansę odnosić sukcesy w przyszłości, na każdej płaszczyźnie.

Bazując na wiedzy neurobiologicznej uznajemy, iż w procesie nauczania istotne znaczenie ma wielozmysłowe poznawanie zagadnień będących w kręgu zainteresowań dziecka. Mając powyższe na uwadze, dużą rolę przypisujemy kreatywnej zabawie, bez udziału wysokich technologii. Mózg uczy się przez kreatywne bezpośrednie działanie, a zadania manualne, odpowiednio pobudzają istotne struktury mózgowe. Wysoka technologia, na tym etapie rozwoju, zaburza efektywną naukę. Włączenie ciała w proces uczenia się sprzyja lepszej pracy mózgu, a zaangażowanie emocji czyni naukę bardziej efektywną.

Stawiamy na naukę w małych grupach. Uczenie się języka ma zawsze kontekst społeczny. Tylko interakcja, rozmowa, możliwość prezentowania się na forum grupy, niesie oczekiwane rezultaty nauczania. Jednocześnie małe grupy pozwalają lektorowi pielęgnować naturalną ciekawość każdego ucznia.