Kursy

Organizujemy kursy językowe dla wszystkich grup wiekowych i poziomów znajomości języka. Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom kadry wykładowej, możemy zaoferować naszym słuchaczom kompleksową ofertę usług językowych. Ponadto, oferujemy kursy specjalistyczne, branżowe dla firm i korporacji. Obsługujemy branżę medyczną, biznesową, spedycyjną, prawniczą. Kursy dopasowujemy do wymagań i oczekiwań grupy.

Zajęcia przeprowadzamy w małych grupach, w komfortowo wyposażonych pracowniach językowych. Poza sprzętem audio- wizualnym dysponujemy najwyższej jakości materiałami dydaktycznymi. Każdego z naszych słuchaczy wyposażamy w komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń.

Kursy języka angielskiego są przyjemne

Nasi słuchacze kwalifikowani są do poszczególnych grup na podstawie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Uwzględniamy również wiek ucznia. W ten sposób nie budujemy dodatkowych barier i rozbieżności pomiędzy poszczególnymi etapami nauczania. Słuchacze znajdujący się we właściwej grupie wiekowej, czują się komfortowo i efektywnie rozwijają swoje zdolności. Dbając o rozwój naszych słuchaczy, pozostajemy w stałym kontakcie z ich rodzicami. Dwa razy w ciągu roku szkolnego organizujemy spotkania z rodzicami, podczas których przekazujemy informacje o osiąganych wynikach nauczania oraz o przebiegu programu dydaktycznego. Rodzice mają możliwość śledzenia na bieżąco ocen i postępów uczniów oraz rozeznania, jaką wiedzą posiadają uczniowie. W miarę potrzeb, kontaktujemy się z rodzicami informując o występujących problemach, bądź nieobecnościach ucznia.

Wraz z końcem każdego roku szkolnego i ukończeniem danego poziomu nauczania, słuchacze otrzymują certyfikaty zaświadczające odbycie nauki oraz ocenę osiągnięć.

Oferta

Prezentujemy Państwu ofertę kursów języka angielskiego w Centrum Języka Angielskiego OXFORD w Kościerzynie.

Rok Szkolny podzielony jest na dwa semestry. Płatność może być semestralna (2 wpłaty), lub kwartalna (4 wpłaty). Terminy płatności wymienione są poniżej.

Cena kursu obejmuje:

  • opłatę za zajęcia
  • podręcznik i zeszyt ćwiczeń
  • materiały dodatkowe

Zniżki:

Zniżki przysługujące słuchaczom:

  • Rodzinne (rodzeństwo, małżeństwo, rodzice) - 5%
  • Kontynuacja nauki:
  • po pierwszym roku: 3%
  • po kolejnym roku: 5%

Poszczególne zniżki nie łączą się i są uznawane tylko w sytuacji terminowo realizowanych wpłat.

Odbiorca wpłaty:

Centrum Języka Angielskiego Oxford
Aleksander Zięba
ul. Sienkiewicza 14
83-400 Kościerzyna

Numer konta bankowego:
Bank Pekao SA
64 1240 3783 1111 0010 2651 4236

Ceny na rok szkolny 2024-2025

Rodzaj kursu, poziom Kwartalnie (4 wpłaty) Semestralnie (2 wpłaty) Cena za jednostkę lekcyjną
Uczniowie klas 1-3 Szkoły podstawowej (60 zajęć x 50min)
Wszystkie poziomy 435zł 830zł 27,66zł
Uczniowie klas 4-6 Szkoły podstawowej (60 zajęć x 70min)
Wszystkie poziomy 565zł 1090zł 36,33zł
Młodzież szkolna i licealna (60 zajęć x 90min)
Pre-Intermediate 670zł 1300zł 43,33zł
Intermediate
Upper-Intermediate
Młodzież szkolna i licealna, kursy przygotowawcze
FCE 680zł 1320zł 44,00zł
CAE
Wszystkie podane ceny są cenami brutto

Terminy płatności:

2 opłaty semestralne 4 opłaty kwartalne termin płatności:
1 wpłata 1 wpłata 04.10.2024r.
2 wpłata 22.11.2024r.
2 wpłata 3 wpłata 17.01.2025r.
4 wpłata 28.03.2025r.