Kursy

Organizujemy kursy językowe dla wszystkich grup wiekowych i poziomów znajomości języka. Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom kadry wykładowej, możemy zaoferować naszym słuchaczom kompleksową ofertę usług językowych. Ponadto, oferujemy kursy specjalistyczne, branżowe dla firm i korporacji. Obsługujemy branżę medyczną, biznesową, spedycyjną, prawniczą. Kursy dopasowujemy do wymagań i oczekiwań grupy.

Zajęcia przeprowadzamy w małych grupach, w komfortowo wyposażonych pracowniach językowych. Poza sprzętem audio- wizualnym dysponujemy najwyższej jakości materiałami dydaktycznymi. Każdego z naszych słuchaczy wyposażamy w komplet podręczników i zeszytów ćwiczeń.

Kursy języka angielskiego są przyjemne

Nasi słuchacze kwalifikowani są do poszczególnych grup na podstawie testu pisemnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej. Uwzględniamy również wiek ucznia. W ten sposób nie budujemy dodatkowych barier i rozbieżności pomiędzy poszczególnymi etapami nauczania. Słuchacze znajdujący się we właściwej grupie wiekowej, czują się komfortowo i efektywnie rozwijają swoje zdolności. Dbając o rozwój naszych słuchaczy, pozostajemy w stałym kontakcie z ich rodzicami. Dwa razy w ciągu roku szkolnego organizujemy spotkania z rodzicami, podczas których przekazujemy informacje o osiąganych wynikach nauczania oraz o przebiegu programu dydaktycznego. Rodzice mają możliwość śledzenia na bieżąco ocen i postępów uczniów oraz rozeznania, jaką wiedzą posiadają uczniowie. W miarę potrzeb, kontaktujemy się z rodzicami informując o występujących problemach, bądź nieobecnościach ucznia.

Wraz z końcem każdego roku szkolnego i ukończeniem danego poziomu nauczania, słuchacze otrzymują certyfikaty zaświadczające odbycie nauki oraz ocenę osiągnięć.